Akcjonariat

Akcjonariusze spółki posiadający ponad 5% akcji:

  • Dariusz Skrzypkowski: 25,3%
  • Łukasz Skrzypkowski: 25,3%
  • Speed Up Bridge Alpha ASI: 25,7%
  • FindFunds sp. z o.o.: 5,15%

Pozostałe akcje (23,7%) są w posiadaniu małych akcjonariuszy.