Animator rynku

W związku z tym, że spółka nie jest jeszcze notowana, nie mamy podpisanej umowy z animatorem rynku.