Władze spółki

Zarząd spółki:

  • Dariusz Skrzypkowski – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

  • Paweł Sawicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Kurasiński – Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Czapliński – Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Pawlak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Buga – Członek Rady Nadzorczej